Avaya Sonstiges

Avaya Sonstiges Kategorie

AVAYA AA1402011-E5

AVAYA AA1402011-E5

AVAYA AA1402011-E5 Optical Add Drop MUX - 1610nm Wavelength.

AVAYA AA1402008-E5

AVAYA AA1402008-E5

AVAYA AA1402008-E5 Optical Add Drop MUX - 1590nm Wavelength.

AVAYA AA1402007-E5

AVAYA AA1402007-E5

AVAYA AA1402007-E5 Optical Add Drop MUX - 1570nm Wavelength.

AVAYA AA1402005-E5

AVAYA AA1402005-E5

AVAYA AA1402005-E5 Optical Add Drop MUX - 1530nm Wavelength.

AVAYA AA1402003-E5

AVAYA AA1402003-E5

AVAYA AA1402003-E5 Optical Add Drop MUX - 1490nm Wavelength.

AVAYA AA1402002-E5

AVAYA AA1402002-E5

AVAYA AA1402002-E5 Optical Add Drop MUX - 1470nm Wavelength.

AVAYA AA1402001-E5

AVAYA AA1402001-E5

AVAYA AA1402001-E5 Optical Shelf - 19 in. Rackmountable - Supports Two (2) Optical MUX(s) or OADM(s).

AVAYA 700507177

AVAYA 700507177

AVAYA 700507177 IPO IP500V2 R9 DEMO KIT US

AVAYA 700506051

AVAYA 700506051

AVAYA 700506051 IPO R9 USER/ADMIN SET DVD

AVAYA 700504740

AVAYA 700504740

AVAYA 700504740 AVAYA B179 SIP CONFERENCE PHONE POE ONLY NO AC POWER

AVAYA 700504737

AVAYA 700504737

AVAYA 700504737 D100 IP DECT BASE STATION NORTH AMERICA

AVAYA 700503104

AVAYA 700503104

AVAYA 700503104 D100 IP DECT REPEATER NORTH AMERICA